Onthaalhostessen en - hosts voor:

beurzen
congressen
openingen
seminaries
sport- en culturele manifestaties
recepties
publicitaire acties
...

Werkzaam over heel België